fbpx

Den Internationale Højskole søger viceforstander

Den Internationale Højskole i Helsingør er en dansk grundtvigiansk højskole, som tilbyder højskoleophold for elever fra hele verden. I mere end hundrede år har højskolen faciliteret meningsfulde kulturmøder og promovereret aktivt globalt medborgerskab og fredelig sameksistens. Skolens undervisningssprog er engelsk.

Skolen huser ca. 110 elever fra mere end 30 forskellige lande på de lange kurser i henholdsvis forår og efterår. Derudover arrangeres kortere kurser sommer og vinter, hovedsaligt med fokus på dansk og engelsk sprog samt dansk kultur og samfund. Skolen arrangerer desuden løbende debataftner, seminarer, festivaler og koncerter.

Den Internationale Højskole søger en dynamisk, robust og fleksibel viceforstander, som trives i et multikulturelt miljø og en travl og uforudsigelig hverdag med masser af aktiviteter og liv fra morgen til aften. Viceforstanderen skal være villig til at bo på skolen i en af de personaleboliger, højskolen stiller til rådighed. Vi tilbyder et spændende, mangfoldigt og menneskevarmt miljø i skønne naturomgivelser tæt på vandet, Kronborg og Helsingør by.

Følgende kompetencer og kvaliteter vil blive prioriteret:

 • Evne til og erfaring med at lede, koordinere og inspirere grupper
 • Gode kommunikative evner både på dansk og engelsk
 • Evne til at håndtere og løse konflikter
 • Højskoleerfaring
 • Relevant uddannelse i forhold til at undervise i globale emner
 • Erfaring med undervisning – gerne i international sammenhæng
 • Forståelse af unge mennesker og deres udfordringer
 • Lyst til at facilitere uformelle sociale samværsaktiviteter, såsom boldspil, naturoplevelser, debataftner, bogklubber mv.
 • Erfaring med at fremme fred, demokrati, social ulighed og bæredygtighed
 • Musikalske og/eller andre kreative evner
 • Humor og positivt livssyn
 • Godt kendskab til IT-baserede værktøjer

Viceforstanderens ansvarsområder inkluderer:

 • Som en del af højskolens daglige ledelsesteam (forstander, viceforstander og forretningsfører) bidrage til den daglige drift af højskolen
 • Sammen med forstander og pædagogisk koordinator, drive højskolens pædagogiske udvikling og videreudvikle højskolens udbud af kurser
 • Deltage i skolens bestyrelses- og skolerådsmøder og støtte såvel bestyrelse som forstander i beslutningsprocesser og efterfølgende implementering
 • Indgå aktivt i skolens pædagogiske personalegruppe og varetage 1-2 fag (4-8 lektioner ugentligt)
 • Støtte skolens elevers velbefindende og afhjælpe mulige udfordringer
 • Kostskoleforpligtelser i forhold til samværsaktiviteter og supervisering af elevernes praktiske arbejde
 • Fungere som vagtlærer samt bag- og nattevagt, der kan håndtere eventuelle nødsituationer

Vilkår og løn:

 • Permanent ansættelse på fuld tid uden øvre arbejdstid
 • Bopæl på højskolen. Pt. er der en ledig førstesalslejlighed med fem værelser
 • Der aflønnes i henhold til Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler, BEK nr. 140 af 10/02/2016 (AB)

Ansøgning og opstart:

 • Højskolen ønsker at ansætte sin nye viceforstander med opstart 12. august 2024.
 • Ansøgninger og CV på engelsk sendes til application@ipc.dk senest den 24. maj 2024.
 • Interviews med udvalgte kandidater forventes at foregå i uge 22-25.
 • Specifikke spørgsmål vedr. stillingen kan stiles til forstander Nelima Lassen på nelima@ipc.dk

 

About IPC

READ MORE

Global Studies

READ MORE

 

International People’s College
Montebello Allé 1
3000 Helsingør
Denmark
CVR: 23253410
EAN: 5790002651410

+45 49 21 33 61
ipc@ipc.dk

Sign up for the IPC newsletter here.
Cookie Policy

Sleepare

Folk high school logo
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Read more about our use of cookies here.