fbpx

Vi søger ny forstander

Har du lyst til og forudsætninger for et arbejde præget af mangfoldighed, samarbejde, rummelighed, læring, globalt engagement, vide horisonter og lokal forankring? Ja, så læs videre, mens du overvejer, om stillingen som forstander på Den Internationale Højskole er noget for dig.

En forstander med et globalt udsyn og samlingskraft

Vi søger en højskoleforstander til vores skole, der for nylig fejrede sin 100-års fødselsdag. Med elever fra mere end 30 lande i hvert semester har vi højt til loftet og lang erfaring med globalisering fra før dette begreb holdt sit indtog i det danske sprog. Skolens internationale elev-, lærer- og medarbejdersammensætning giver helt særlige muligheder og pædagogiske udfordringer, når folk fra hele verden bor, studerer og arbejder sammen for fred, bæredygtig udvikling og international forståelse.

Skolen havde i det seneste skoleår et årselevtal på mere end 120, og de lange kurser rummer normalt mere end 100 elever. På denne baggrund og med en medarbejdergruppe på knap 40 (heraf 10 faste lærere inkl. forstanderen) fordrer ledelsesopgaven, at du er både rummelig og samlende. En højskole stiller store og meget forskellige krav til dens leder. Du skal med en stærk forankring i den danske højskoletradition have stor lyst til at lede og udvikle skolen i mødet mellem mennesker med meget forskellig baggrund, men med et fælles afsæt i kerneværdierne: bæredygtighed, respekt, ligestilling, empati og demokrati. Skolen har en god økonomi – forventet overskud i 2023 på ca. 300.000 kroner.

En stilling med mange facetter

The International People’s College (IPC) er kendt vidt omkring i verden og samtidig til stede i og en aktiv del af livet i Helsingør. Som forstander skal du derfor favne såvel en interesse for det lokale og nære som et udsyn, der bestandigt udvikler undervisningstilbud og rollen som globalt mødested.

Forstanderstillingen er sammensat og rummer både strategi, herunder et tæt samspil med bestyrelse og skoleråd, drift og forretningssans i hverdagens samarbejde med medarbejderne, samt pædagogisk og faglig udvikling så skolens tilbud forbliver meningsfulde for en internationalt sammensat elevgruppe.

Når alt dette er sagt, er det klart, at forventningerne er store og sammensatte og kun vanskeligt lader sig sætte på en entydig formel. Vi ønsker, at vores kommende forstander har nedenstående kompetencer med i bagagen

  • International erfaring og globalt udsyn, herunder solidt kendskab til såvel dansk og engelsk som arbejdssprog, samt et netværk til relevante samarbejdspartnere i ind- og udland
  • Kendskab og erfaringer indenfor undervisningsverdenen, herunder ikke mindst den folkeoplysende og pædagogiske tradition som højskolens tilbud bygger på, samt ideer og virkelyst så kerneværdier omsættes i IPCs hverdag og kursustilbud
  • bred ledelsesbaggrund indenfor strategi, drift, økonomi og personale, således at skolens resultater fortsat udvikles og fornys, baseret på veludviklede evner til at sætte nye dagsordener, formidle et bredt samarbejde og uddelegering for at inddrage de mangfoldige kompetencer, som IPC rummer

Sidst men ikke mindst søger vi et levende og nysgerrigt menneske, der kombinerer virkelyst og nysgerrighed med internationalt engagement.

Praktisk information

Stillingen er forbundet med bopælspligt på skolen, hvor vi tilbyder en rummelig og velholdt forstanderbolig. Yderligere informationer findes på www.ipc.dk eller ved henvendelse til formanden for skolerådet og ansættelsesudvalget, Lars Udsholt (lu@udsholt.dk).

Kort motiveret ansøgning vedlagt CV skal være Den Internationale Højskole i hænde senest søndag den 28. januar kl. 23.59 på principalapplications@ipc.dk. Første samtaler forventes afholdt 19-20 februar. Der kan forventes anvendt test mellem første og anden samtale. Tiltrædelse 1. maj eller efter aftale.

Core Values

READ MORE

About IPC

ABOU IPC

 

International People’s College
Montebello Allé 1
3000 Helsingør
Denmark
CVR: 23253410
EAN: 5790002651410

+45 49 21 33 61
ipc@ipc.dk

Sign up for the IPC newsletter here.
Cookie Policy

Sleepare

Folk high school logo
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Read more about our use of cookies here.