fbpx

International People´s College/ Den Internationale Højskole (IPC) is hiring a Vice-Principal

About IPC

The International People’s College in Helsingør is a Danish Grundtvigian folk high school offering folk high school experiences to students from all over the world. For more than 100 years the school has facilitated meaningful meetings across cultures and nationalities with all the pedagogical possibilities and challenges it entails. We work for a broad global outlook and engagement. We meet each other respectfully and build international understanding and friendships. Through the meeting with cultures different from our own we develop self-awareness and personal growth. Our strategic focus is on “active global citizenship”.

IPC usually host between 100 and 110 students from more than 30 countries on our long courses of 24 weeks in Spring and 21 weeks in Autumn. During the Summer we offer shorter courses primarily focusing on Danish and English language and Danish Culture & Society.

Classes will be in English as English is the working language at IPC.

The International People’s College is now looking for its new vice principal who has to be willing to live on campus in one of the staff apartments/houses available. We have several staff members with families and children living here. We offer an exciting, diverse and warm environment in beautiful surroundings.

Experience, skills and competencies required

The following fields of experience, skills and competencies are the highest priority:

 • Teaching experience and in depth understanding of young people and their challenges in an international/multicultural context.
 • Relevant leadership experience. Capacity to inspire, work with and to lead teams.
 • Well-developed communicative skills that make it easy to create narratives about the mission and methods of the school both verbally and in writing.
 • Relevant education in relation to teaching global issues in a multicultural environment within the school’s special focus on peace, democracy, social justice and sustainability.
 • Solid command of both English and Danish. Knowledge of other languages will be an advantage.
 • Folk high school experience
 • Capacity to work with IT-based tools (Microsoft 365 applications, LMS, etc.)
 • Other skills, talents, interests or hobbies that could be an asset for the community will be welcomed.

Responsibilities and functions

 • To be in charge of the students on a daily basis, keeping track of their wellbeing and potential challenges.
 • In collaboration with the Principal and the Head of Administration to develop the school’s courses curricula with special focus on the development of short courses.
 • To develop the pedagogical profile of the school in collaboration with the Principal and the Pedagogical Coordinator.
 • To inspire and coordinate long term development processes within the teachers’ team
 • Be involved, as part of the management team (the Principal, the Head of Administration and the Vice-Principal), with all administrative aspects of running a Danish folk high school, including work with formal yearly plans and plans of content as well as providing important parts of the two yearly reports to the Danish Ministry of Culture.
 • To attend Board and IPC Council meetings and support both the Board and the Principal in decision making and implementation of the decisions taken.
 • To teach 1 or 2 subjects (4 – 8 lessons) per week. The choice of subjects will be decided together with the Principal.
 • To take on boarding school obligations as a part of the campus community, which also includes contact group work, teacher on duty obligations and supervising practical work.

Conditions: Full time, permanent contract, residence on campus

Salary: It will be defined as per the Departmental Order from the Ministry of Culture (Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler, BEK nr. 140 af 10/02/2016(AB)

Application and selection procedures

IPC would like to employ its new vice principal as soon as possible and no later than the 1st of July 2023.

 • The applications will be submitted in English and must include a motivated application letter and a CV that should also include references. Further documentation might be relevant at a later stage.
 • Applications need to be sent, in PDF format, to application@ipc.dk not later than Friday the 21st of April 2023.
 • The chosen candidates will be interviewed in week 18. In addition to interviews, the applicants may be asked to run demos and/or to go through personality tests. This will take place in week 19.

Specific questions regarding the position can be directed to IPC Principal Søren Launbjerg soeren@ipc.dk

International People’s College/Den Internationale Højskole Montebello Allé 1 3000 Helsingør

 

In Danish Language:

Den Internationale Højskole søger viceforstander

Den Internationale Højskole i Helsingør er en grundtvigiansk højskole med det særlige fokus, at den tilbyder højskoleophold for elever fra hele verden. I mere end hundrede år har højskolen faciliteret meningsfulde kulturmøder med alle de pædagogiske muligheder og udfordringer, dette indebærer. Vi arbejder for et bredt globalt udsyn og engagement. Vi møder hinanden med respekt og forståelse – og vi arbejder for selvindsigt og personlig udvikling på basis af mødet med andre perspektiver end vores egne. Vores strategiske fokus er aktivt globalt medborgerskab. Skolens undervisningssprog er engelsk.

Sædvanligvis huser skolen 100 – 110 elever fra mere end 30 forskellige lande på de lange kurser i henholdsvis forår (24 uger) og efterår (21 uger) I sommerperioden arrangeres kortere kurser hovedsaligt med fokus på dansk og engelsk sprog samt dansk kultur og samfund.

Den Internationale Højskole søger en viceforstander, som skal være villig til at bo på skolen i en af de personaleboliger, højskolen stiller til rådighed. Vi har flere familier med børn boende og tilbyder et spændende, mangfoldigt og menneskevarmt miljø med mange faciliteter og dejlig natur.

Viceforstanderens forudsætninger Følgende kompetencer og erfaringsfelter vil blive prioriteret:

 • Erfaring med undervisning og dyb forståelse for unge mennesker og deres udfordringer– om muligt gerne i international sammenhæng.
 • Relevant ledelsesmæssig erfaring. Evne til og erfaring med at lede og inspirere grupper.
 • Du har gode kommunikative evner og kan italesætte højskolens mission og metode både mundtligt og skriftligt – på både dansk og engelsk. Kendskab til andre sprog er en fordel.
 • Relevant uddannelse i forhold til at undervise i globale problematikker. Højskolens særlige pædagogiske fokusområder fred, demokrati, social ulighed og bæredygtighed ligger dig oprigtigt på sinde.
 • Højskoleerfaring
 • Solidt kendskab til IT-baserede værktøjer (Microsoft 365 applications, LMS, osv.)
 • Måske har du andre relevante talenter, hobbies eller interesser, som kunne sættes i spil på højskolen

Viceforstanderens ansvarsområder

 • At holde styr på og tage ansvar for skolens elever, støtte deres velbefindende og afhjælpe mulige udfordringer
 • Du vil i samarbejde med forstander & forretningsfører have ansvar for at videreudvikle højskolens udbud af kurser, hvor dit særlige fokus vil ligge på de kortere kurser
 • Du vil i samarbejde med forstander og skolens pædagogiske koordinator drive højskolens pædagogiske udvikling. Sammen vil I inspirere og koordinere langsigtede forandringsprocesser i den henseende.
 • Du vil som del af højskolens daglige ledelsesteam(forstander, viceforstander og forretningsfører) inddrages i alle administrative aspekter omkring det at drive højskole. Du vil blive orienteret bredt om højskolelovgivningen, og de krav, der stilles den enkelte højskole i den henseende. Du vil arbejde med indholdsplaner og årsplaner og på den måde være ansvarlig i forhold til væsentlige dele af de 2 store årlige ministerielle indrapporteringer – nemlig årsrapport og aktivitetsindberetning
 • Du vil som del af ledelsesteamet deltage i bestyrelses- og skolerådsmøder og støtte såvel bestyrelse som forstander i beslutningsprocesser og efterfølgende implementering.
 • Du vil aktivt indgå i skolens pædagogiske personalegruppe og selv varetage 1 -2 fag (i alt 4 – 8 lektioner ugentligt).
 • Som viceforstander og højskolelærer har du endvidere kostskoleforpligtelser i forhold til samværsaktiviteter, kontaktgruppelærer, vagtlærer og supervisering af elevernes praktiske arbejde

Vilkår: Ansættelse på fuld tid, permanent stilling, bopæl på højskolen.

Løn: Der aflønnes i henhold til Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler, BEK nr. 140 af 10/02/2016 (AB)

Højskolen ønsker at ansætte sin nye viceforstander hurtigst muligt og senest fra og med 1. juli 2023. Ansøgninger på engelsk sendes til application@ipc.dk senest fredag d. 21. april 2023. Vi ønsker i første omgang en motiveret ansøgning og et cv og flere referencer. Yderligere dokumentation kan senere blive relevant. Interviews af udvalgte kandidater forventes at foregå i uge 18. Supplerende kan valgte kandidater blive bedt om personlighedstests eller prøveundervisning. Dette vil i så fald foregå i uge 19.

Specifikke spørgsmål vedr. stillingen kan pr. mail stiles til forstander Søren Launbjerg på soeren@ipc.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Den Internationale Højskole Montebello Allé 1 3000 Helsingør

 

International People’s College
Montebello Allé 1
3000 Helsingør
Denmark
CVR: 23253410
EAN: 5790002651410

+45 49 21 33 61
ipc@ipc.dk

Sign up for the IPC newsletter here.

Sleepare

Folk high school logo
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Read more about our use of cookies here.